นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.46 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,667,600
เปลี่ยนแปลง
-
% เปลี่ยนแปลง
-%
15 ม.ค. 2564 (16:38:37)