นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
4.04 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,437,800
เปลี่ยนแปลง
-0.02
% เปลี่ยนแปลง
-0.49%
28 ต.ค. 2563 (16:39:59)