นักลงทุนสัมพันธ์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : ALT
2.26 THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
23,000
เปลี่ยนแปลง
-0.02
% เปลี่ยนแปลง
-0.88%
18 ต.ค. 2562 (16:38:49)