เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

2564

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2563

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2562

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB