ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 01 เมษายน 2564 ถึง 06 พฤษภาคม 2564
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01/04/2564 ถึง 20/04/2564)
3.20 3.36 2.88 3.10 117,423,900 371,039,710
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(04/03/2564 ถึง 31/03/2564)
2.82 3.38 2.78 3.18 216,011,900 665,533,468
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06/05/2564 3.04 3.04 2.98 3.02 2,688,800 8,091,918
05/05/2564 3.06 3.08 2.98 3.00 4,993,600 15,022,474
30/04/2564 3.12 3.12 3.04 3.08 5,406,400 16,689,950
29/04/2564 3.08 3.18 3.04 3.08 20,779,000 64,944,066
28/04/2564 3.00 3.12 3.00 3.10 5,447,400 16,662,650
27/04/2564 2.98 3.10 2.92 2.98 12,928,600 38,901,130
26/04/2564 2.96 3.00 2.92 2.96 3,489,600 10,312,366
23/04/2564 3.04 3.06 3.00 3.00 3,408,300 10,292,336
22/04/2564 3.14 3.14 3.04 3.06 4,254,000 13,146,240
21/04/2564 3.12 3.14 3.10 3.10 3,556,400 11,059,426
20/04/2564 3.16 3.18 3.10 3.10 10,108,200 31,759,510
19/04/2564 3.08 3.16 3.08 3.16 12,086,200 37,850,794
16/04/2564 2.94 3.10 2.88 3.04 17,195,800 51,846,120
12/04/2564 3.02 3.04 2.94 2.94 4,012,100 11,981,560
09/04/2564 3.02 3.06 3.02 3.04 3,369,500 10,227,812
08/04/2564 3.04 3.08 2.94 3.00 8,002,300 24,020,920
07/04/2564 3.14 3.14 3.00 3.04 10,091,400 30,992,034
05/04/2564 3.26 3.28 3.14 3.18 9,214,400 29,312,610
02/04/2564 3.30 3.34 3.24 3.26 12,005,700 39,512,458
01/04/2564 3.20 3.36 3.18 3.28 31,338,300 103,535,892
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น