ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 05 พฤษภาคม 2563 ถึง 01 มิถุนายน 2563
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30/04/2563 ถึง 18/05/2563)
1.92 2.68 1.84 2.40 69,750,700 165,941,356
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01/04/2563 ถึง 29/04/2563)
1.27 1.88 1.25 1.88 24,558,600 41,051,224
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
01/06/2563 2.40 2.50 2.40 2.44 6,531,400 15,954,034
29/05/2563 2.38 2.44 2.34 2.40 4,987,900 11,879,018
28/05/2563 2.48 2.50 2.40 2.40 5,493,600 13,410,888
27/05/2563 2.50 2.56 2.42 2.48 16,734,300 41,500,370
26/05/2563 2.46 2.50 2.40 2.40 11,668,500 28,559,854
25/05/2563 2.38 2.46 2.34 2.42 7,496,900 18,040,970
22/05/2563 2.36 2.36 2.28 2.36 5,383,900 12,508,076
21/05/2563 2.40 2.50 2.32 2.36 16,273,900 39,093,234
20/05/2563 2.32 2.42 2.28 2.32 4,135,800 9,658,320
19/05/2563 2.36 2.38 2.32 2.34 1,629,700 3,820,072
18/05/2563 2.42 2.42 2.34 2.40 1,372,400 3,273,804
15/05/2563 2.34 2.48 2.32 2.46 7,853,800 19,077,456
14/05/2563 2.40 2.40 2.24 2.32 4,997,000 11,563,184
13/05/2563 2.50 2.50 2.42 2.44 2,840,200 6,953,092
12/05/2563 2.58 2.68 2.36 2.50 19,587,200 49,908,318
11/05/2563 2.44 2.54 2.42 2.52 7,417,800 18,515,260
08/05/2563 2.30 2.50 2.30 2.40 10,122,600 24,411,020
07/05/2563 2.30 2.32 2.18 2.24 4,997,300 11,307,870
05/05/2563 1.88 2.14 1.88 2.12 7,932,100 15,986,951
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น