ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
เลือกปี
16
ส.ค.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/streaming/vdos-oppday
23
เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เวลา 13.00 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
09
ต.ค.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เวลา 13.00 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
26
เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
26
เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เวลา 13.00 น. ณ หองเจาพระยาบอลรูม อาคารโรงแรมชั้น 2 โรงแรมเจาพระยาปารค 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
30
พ.ย.

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2560

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น39 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.
26
เม.ย.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เวลา 13.30 น. ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ชั้น 2 อิมแพค เมืองทองธานี