สอบถามข้อมูล
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ชมนาด ไกรฤกษ์
โทรศัพท์: 02-863-8935
โทรศัพท์: 092-628-7197
อีเมล์: chommanard_kra@alt.co.th
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้