สอบถามข้อมูล
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ภัทรศัย แซ่อ๋อง
โทรศัพท์: 02-863-8943
โทรศัพท์: 089-799-3358
อีเมล์: pattarasai@alt.co.th
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้