ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
2.84 THB
23 ก.ค. 2564 (15:17:24)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,888,400
วันก่อนหน้า
2.84
ราคาเปิด
2.84
เปลี่ยนแปลง
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.82 - 2.84
% เปลี่ยนแปลง
-%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.56 - 4.28
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.82 / 195,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.84 / 407,300
Chart Type