ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
2.42 THB
02 มิ.ย. 2563 (12:29:50)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,395,800
วันก่อนหน้า
2.44
ราคาเปิด
2.46
เปลี่ยนแปลง
-0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.40 - 2.48
% เปลี่ยนแปลง
-0.82%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.03 - 3.06
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.42 / 231,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.44 / 100,000
Chart Type