ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
2.24 THB
24 ก.พ. 2563 (10:48:05)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,587,000
วันก่อนหน้า
2.58
ราคาเปิด
2.40
เปลี่ยนแปลง
-0.34
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.22 - 2.40
% เปลี่ยนแปลง
-13.18%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.12 - 3.40
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.24 / 24,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.26 / 32,500
Chart Type