ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
2.66 THB
20 ต.ค. 2564 (16:50:01)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
792,700
วันก่อนหน้า
2.66
ราคาเปิด
2.66
เปลี่ยนแปลง
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.64 - 2.68
% เปลี่ยนแปลง
-%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.50 - 4.20
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.66 / 169,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.68 / 147,500
Chart Type