ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
2.28 THB
21 ต.ค. 2562 (10:35:45)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,900
วันก่อนหน้า
2.26
ราคาเปิด
2.26
เปลี่ยนแปลง
+0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.26 - 2.28
% เปลี่ยนแปลง
+0.88%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.20 - 3.92
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.26 / 11,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.28 / 5,000
Chart Type