ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
2.68 THB
23 ส.ค. 2562 (16:37:47)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
46,200
วันก่อนหน้า
2.58
ราคาเปิด
2.58
เปลี่ยนแปลง
+0.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.58 - 2.70
% เปลี่ยนแปลง
+3.88%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.48 - 4.06
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.64 / 10,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.68 / 12,300
Chart Type