ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.00 THB
07 พ.ค. 2564 (16:39:04)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,641,100
วันก่อนหน้า
3.02
ราคาเปิด
3.02
เปลี่ยนแปลง
-0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.00 - 3.04
% เปลี่ยนแปลง
-0.66%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.18 - 4.38
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.98 / 221,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.00 / 5,500
Chart Type