ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
3.46 THB
15 ม.ค. 2564 (16:38:37)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
7,667,600
วันก่อนหน้า
3.46
ราคาเปิด
3.46
เปลี่ยนแปลง
-
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.36 - 3.50
% เปลี่ยนแปลง
-%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.03 - 4.38
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.44 / 37,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.46 / 24,700
Chart Type