ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
4.04 THB
28 ต.ค. 2563 (16:39:59)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,437,800
วันก่อนหน้า
4.06
ราคาเปิด
4.06
เปลี่ยนแปลง
-0.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.00 - 4.12
% เปลี่ยนแปลง
-0.49%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.03 - 4.38
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
4.02 / 449,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
4.04 / 19,600
Chart Type