ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
1.81 THB
04 ธ.ค. 2562 (16:41:08)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
147,400
วันก่อนหน้า
1.93
ราคาเปิด
1.89
เปลี่ยนแปลง
-0.12
ช่วงราคาระหว่างวัน
1.80 - 1.89
% เปลี่ยนแปลง
-6.22%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.80 - 3.60
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.81 / 2,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
1.88 / 11,900
Chart Type