ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
รับข่าวสารล่าสุดจากทางบริษัท
ราคาหลักทรัพย์
ชื่อย่อหุ้น : ALT
4.18 THB
04 ส.ค. 2563 (16:37:58)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,161,500
วันก่อนหน้า
4.10
ราคาเปิด
4.28
เปลี่ยนแปลง
+0.08
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.14 - 4.28
% เปลี่ยนแปลง
+1.95%
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.03 - 4.38
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
4.16 / 165,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
4.18 / 656,400
Chart Type